EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

de Frank Wedekind
Direcciò Josep Maria Flotats

Escenografia Serge Marzolff

Estena: 26 de febrer de 1986
Teatre Paliorama